Văn phòng Hội đồng quản trị

Thứ sáu - 20/09/2019 09:04

a. Chức năng:

- Thực hiện các công việc văn phòng, văn thư, thư ký thuộc HĐQT, Ban kiểm soát; ghi chép biên bản và lưu trữ các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS. - Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán lập, quản lý sổ cổ đông; thực hiện việc quan hệ cổ đông; tiếp nhận và hướng dẫn, giải thích cho các cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm. - Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán lập báo cáo về cổ đông để trình người có thẩm quyền ký, gửi HĐQT, các cơ quan Nhà nước theo quy định. - Đầu mối cung cấp cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các thành viên HĐQT, BKS, các bộ phận quản lý của trường và các cơ quan Nhà nước những thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. - Tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của HĐQT về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

b. Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chương trình các cuộc họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm lập và gửi thông báo mời họp, giấy triệu tập họp, chuẩn bị các báo cáo liên quan đến chương trình họp dựa trên ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, thường trực HĐQT và ý kiến các thành viên HĐQT. - Lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện. - Giúp việc cho HĐQT trong công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá về tình hình thực hiện các công việc, nhiệm vụ HĐQT giao cho Ban Giám hiệu; Báo cáo đề xuất với HĐQT các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ban Giám hiệu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như điều hành của nhà trường. - Đầu mối triển khai các công tác đối nội, đối ngoại của Hội đồng Quản trị. - Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc soạn thảo tài liệu cho các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Chủ tịch HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ bao gồm: Soạn thảo giấy triệu tập họp, chuẩn bị tài liệu, lấy ý kiến thông qua các nội dung họp. - Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT. - Soạn thảo, trình HĐQT phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm, thanh tra đột xuất theo quy định trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của HĐQT. - Phối hợp với các phòng ban chức năng, ban lãnh đạo nhà trường, giúp HĐQT kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân, giữ nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động nhà trường được xuyên suốt, minh bạch. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Hội đồng Quản trị Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 07 thành viên:
  1. Ông Cao Văn Phường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  2. Ông Cao Việt Hiếu – Thành viên HĐQT – Hiệu trưởng
  3. Ông Cao Việt Hưng – Thành viên HĐQT – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
  4. Bà Cao Thị Việt Hương– Thành viên HĐQT – Phó Hiệu trưởng
  5. Bà Nguyễn Việt Thu -– Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng TCKT
  6. Bà Nguyễn Hồng Sáng– Thành viên HĐQT –Giám đốc Sở GD&ĐT BD
  7. Ông Lê Kim Thảo– Thành viên HĐQT – Chánh Văn phòng HĐQT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây